top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนDano Yuvasuta

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมกับสุดยอดวิทยากร Mr.Gino Cipriani


*เนื่องจาก Mr.Wayne Downey จำเป็นต้องพักรักษาตัวกระทันหัน และไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนตัววิทยากรเป็น Mr.Gino Cipriani โดยการอบรมยังคงจัดขึ้น ณ วัน-เวลา-สถานที่เดิม

สหพันธ์โยธวาทิตและวินเทอร์การ์ดประจำประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมเครื่อง Brass สำหรับวงโยธวาทิต กับ Mr.Gino Cipriani ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทแบนด์อินสตรูเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด, Look Band Shop และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับหนังสือเชิญได้ที่ info@Thai-BWG.org หรือ facebook.com/ThaiBWG


ดู 138 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page