top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนDano Yuvasuta

ประเทศไทยรับมอบธงพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประกวด WAMSB WORLD CHAMPIONSHIP 2020


เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2562 นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) พร้อมคณะผู้แทนไทย จากสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ในฐานะ World Association of Marching Show Bands (WAMSB Thailand) เข้าร่วมสังเกตการณ์และชมการจัดประกวด WAMSB World Championship 2019 รอบสุดท้าย ณ สนาม Scotiabank Saddlehome เมืองคาลการี ประเทศแคนาดา โดยภายหลังจากการประกวดเสร็จสิ้น อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายสมเมธ ยุวะสุต กรรมการบริหาร WAMSB Thailand และนายกสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ได้เข้าร่วมพิธีการส่งมอบธงประจำเมืองประเทศเจ้าภาพ ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดในปี 2020 โดยมี Mr. Robert Eklund ประธาน World Association of Marching Show Bands (WAMSB) และ Mr.Tim Lane ประธานคณะกรรมการ Visiting Bands เป็นผู้ส่งมอบธงดังกล่าวให้กับตัวแทนประเทศไทย

นายชาย นครชัย เปิดเผยว่า ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดรายการระดับโลกรายการนี้ โดยกำหนดจะจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 ซึ่งจะมีการจัดการประกวดหลากหลายประเภท อาทิ Indoor Show Band, Marching Parade, Drumline Battle, Color Guard, Concert Band เป็นต้น ถือเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริม และสนับสนุนเยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพการแข่งขันดนตรีสากลและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย พร้อมนำรายได้เข้าประเทศ


ดู 110 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page