ค้นหา
  • Dano Yuvasuta

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมเครื่อง Brass ในวงโยธวาทิต - 9 มีนาคม 2560


รายละเอียดการอบรม วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560

อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

**สามารถนำเครื่องดนตรีส่วนตัวมาเข้าร่วมการอบรมได้

9.00 - เริ่มการอบรม (วิทยากร : กฤชกนก สาคร)

12.00 - พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 - เชิญผู้ควบคุมวง,ผู้ฝึกสอนและผู้สนใจ ร่วมสัมมนาหัวข้อ

"การมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืน"

13.30 - เริ่มการอบรมภาคบ่าย

(วิทยากร : Gino Cipriani,กฤชกนก สาคร)

16.30 - จบการอบรม

Gino Cipriani

การรับประทานอาหารเที่ยง

ครูที่นำนักเรียนมาเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อสั่งอาหารกล่องได้กับทางศูนย์เยาวชนฯ ที่หมายเลข 081-337-1646 โดยต้องสั่งภายในเที่ยงวันอังคาร

กฤชกนก สาคร


ดู 399 ครั้ง

WAMSB

World Association of Marching Show Band

RSS Feed

© 2023 by EDDIE BAKER. Proudly created with Wix.com