top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนDano Yuvasuta

ผู้บริหารสมาคมวงโยธวาทิตโลก เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้เกียรติสหพันธ์โยธวาทิตและวินเทอร์การ์ดประจำประเทศไทย (WAMSB Thailand) นำ Mr.Chris Herard ผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ต่างประเทศ สมาคมวงโยธวาทิตโลก (WAMSB) เข้าพบรัฐมนตรี และ ผู้บริหารกรมพลศึกษา เพื่อหารือความร่วมมือด้านกิจกรรมวงโยธวาทิตในมิติต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการบูรณาการกับสถาบันการศึกษา ซึ่งสมาคมวงโยธวาทิตโลก (WAMSB) ยินดีให้ความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมพลศึกษาอย่างเต็มที่


ดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page