ค้นหา
  • Dano Yuvasuta

ผู้บริหารสมาคมวงโยธวาทิตโลก เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้เกียรติสหพันธ์โยธวาทิตและวินเทอร์การ์ดประจำประเทศไทย (WAMSB Thailand) นำ Mr.Chris Herard ผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ต่างประเทศ สมาคมวงโยธวาทิตโลก (WAMSB) เข้าพบรัฐมนตรี และ ผู้บริหารกรมพลศึกษา เพื่อหารือความร่วมมือด้านกิจกรรมวงโยธวาทิตในมิติต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการบูรณาการกับสถาบันการศึกษา ซึ่งสมาคมวงโยธวาทิตโลก (WAMSB) ยินดีให้ความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมพลศึกษาอย่างเต็มที่


ดู 17 ครั้ง

WAMSB

World Association of Marching Show Band

RSS Feed

© 2023 by EDDIE BAKER. Proudly created with Wix.com