top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนDano Yuvasuta

ผู้บริหารสมาคมวงโยธวาทิตโลก ร่วมหารือกับกรุงเทพมหานคร เรื่องความร่วมมือด้านกิจกรรมวงโยธวาทิต


วันที่ 10 สิงหาคม 2559 Mr.Chris Herard ผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ต่างประเทศ สมาคมวงโยธวาทิตโลก (WAMSB) และผู้บริหารและที่ปรึกษาสหพันธ์โยธวาทิตและวินเทอร์การ์ดประจำประเทศไทย (WAMSB Thailand) ได้ร่วมหารือกับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับความร่วมมือด้านกิจกรรมดนตรีและวงโยธวาทิตเพื่อเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยทางกรุงเทพมหานครมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมร่วมมือและให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ซึ่งจะมีการหารือและลงนามบันทึกความร่วมมือในอนาคต อาทิเช่น

- สนับสนุนสถานที่ศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนต่างๆทั่วกรุงเทพฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมของสหพันธ์ฯ

- การสนับสนุนให้เยาวชนภายใต้โครงการศูนย์ฝึกดนตรีของกรุงเทพมหานคร ให้เข้าศึกษาตามโครงการความสามารถพิเศษด้านดนตรีและวงโยธวาทิตของสถานศึกษาต่างๆที่เป็นสมาชิกสหพันธ์ฯ

- การประสานความร่วมมือโครงการกิจกรรมดนตรีและวงโยธวาทิตกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือกับทางสหพันธ์ฯ

- ความร่วมมือกับสถาบันผู้ผลิตครูดนตรีต่างๆที่มีความร่วมมืออยู่กับสหพันธ์ฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

หลังจากนั้น คณะทำงานของกรุงเทพมหานครได้ในนำเยี่ยมชมศูนย์กีฬาเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น เพื่อแสดงความพร้อมและศักยภาพของกรุงเทพมหานครให้การเป็นพันธมิตรในการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมวงโยธวาทิตโลก (WAMSB) และสหพันธ์ฯ


ดู 41 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page