top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนDano Yuvasuta

การลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนากิจกรรมวงโยธวาทิต ร่วมกับสมาพันธ์โยธวาทิตฮ่องกง


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายเสรี วังส์ไพจิตร ประธานสหพันธ์โยธวาทิตและวินเทอร์การ์ดประจำประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมวงโยธวาทิตตามมาตรฐานการจัดกิจกรรมของสมาคมวงโยธวาทิตโลก (WAMSB) ร่วมกับสมาพันธ์โยธวาทิตฮ่องกง โดยมี Mr.Alex Au Yeung เป็นประธานและผู้ลงนาม โดยมี Mr.Chris Herard ผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ต่างประเทศ สมาคมวงโยธวาทิตโลก (WAMSB) ให้เกียรติลงนามเป็นสักขีพยาน

นอกจากนี้ ยังมีการหารือถือความเป็นไปได้ในการพัฒนากิจกรรมวงโยธวาทิตในมิติต่างๆ โดยเฉพาะด้านการใช้เป็นเครื่องมือทางการศึกษาในทั้ง 2 ประเทศด้วย


ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page