top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนDano Yuvasuta

ผู้บริหารสหพันธ์ฯหารือความร่วมมือกับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร


24 มิถุนายน 2559 : นายเสรี วังส์ไพจิตร ประธานสหพันธ์โยธวาทิตและวินเทอร์การ์ดประจำประเทศไทยและคณะ ได้เข้าพบคุณปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ท่องเที่ยว และกีฬากรุงเทพมหานคร และนายวิทยา ปานพรหม ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ณ ห้องประชุม ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อหารือความร่วมมือในด้านการพัฒนาเยาวชนในกรุงเทพมหานครด้วยกิจกรรมวงโยธวาทิต โดยมีเนื้อหาความร่วมมือ เช่น

- การสนับสนุนสถานที่ศูนย์เยาวชนฯและสนามกีฬาทั่วกรุงเทพฯ สำหรับกิจกรรมของสหพันธ์ฯ

- การส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการแก่กิจกรรมวงโยธวาทิตให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ

- การจัดตั้งวงโยธวาทิตและวงออร์เครสตราเยาวชนกรุงเทพมหานคร

- การสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีความสามรถทางด้านดนตรี ได้ศึกษาต่อด้วยโควต้าความสามารถพิเศษด้านดนตรีและวงโยธวาทิตในสถานศึกษาที่มีความต้องการ

โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะได้มีการจัดทำเอกสารบันทึกความเข้าใจ เพื่อลงนามความร่วมมือในโอกาสถัดไป


ดู 29 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page