top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนDano Yuvasuta

ฟุตบอลหรือดนตรี? อะไรคือกิจกรรมที่ดีที่สุดสำหรับเด็กในโรงเรียน?


อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ http://www.edweek.org/ew/articles/2015/06/23/football-or-music-whats-the-best-k-12.html

John R. Gerdy / ผู้แต่ง "Ball or Bands: Football vs. Music as an Educational and Community Investment" JohnGerdy.com.

 

ในโลกแห่งอุดมคติ กิจกรรมทุกอย่างที่มีประโยชน์คงจะได้รับการสนับสนุนอย่างพอเพียงและถ้วนหน้า แต่ภายใต้การศึกษายุคใหม่ที่มีการวัดมาตรฐานอย่างเข้มข้น และงบประมาณที่มีให้ใช้อย่างจำกัดจำเขี่ย ผู้บริหารโรงเรียนมักจะต้องตัดสินใจเลือกสนับสนุนกิจกรรมเพียงบางอย่าง ซึ่งกิจกรรมทางศิลปะก็มักจะเป็นอย่างแรกที่จะต้องโดนตัดงบ เพราะงบประมาณที่สูงมาก

ซึ่งในสถานการณ์อย่างนี้ ควรอย่างยิ่งมิใช่หรือที่เราจะต้องตั้งคำถามให้ถูกต้องว่า กิจกรรมแบบไหนกันแน่ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนงบประมาณลงไปมากกว่ากัน? เราไม่ควรสนับสนุนกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพียงเพราะกิจกรรมนั้นได้รับการสนับสนุนมาตลอด หรือเพียงเพราะกิจกรรมนั้นมีนักล็อบบี้ที่เก่งกว่า (??)

ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงได้เริ่มการเก็บข้อมูลและวิจัยเพื่อวิเคราะห์ผลคุ้มค่าการลงทุนต่อดอลลาร์ ที่ได้มีการใช้จ่ายในกิจกรรมกีฬาฟุตบอลและดนตรี เพื่อนำมาประเมินว่าสำหรับการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 นั้น กิจกรรมใดที่เป็นประโยชน์และคุ้มค่าต้อการลงทุนเม็ดเงินไปในตัวผู้เรียนมากกว่ากัน

ซึ่งผลที่ได้รับจากการวิจัยก็คือ ในส่วนของการสร้างผลกระทบกับตัวผู้เรียนนั้น ทั้ง 2 กิจกรรมสามารถสร้างลักษณะนิสัยที่ดีและความมีวินัย สอนให้รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมให้กับผู้เรียนได้ทั้งคู่ แต่นอกจาก 2 เรื่องนี้แล้ว สิ่งที่แตกต่างกันนั้นมีดังนี้

1. ผู้เรียนที่เรียนดนตรีมีการทำกิจกรรมต่อหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนานกว่า

2. ไม่มีการแบ่งแยกเพศสภาพในกิจกรรมดนตรี

3. ดนตรีส่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้างเซลล์ประสาทในสมองมากกว่า ซึ่งตรงกันข้ามกับกีฬาฟุตบอล

4. ผลลัพท์ที่ดีจากกิจกรรมกีฬามีการลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อมีระยะเวลานานขึ้น ต่างกับกิจกรรมดนตรีที่มีการคงอยู่ของผลลัพท์ที่ดีมากกว่า

อย่างไรก็ดี งานวิจัยนี้ไม่ได้ต้องการบอกว่ากีฬาฟุตบอลไม่ควรได้รับการสนับสนุนในฐานะกิจกรรมนักเรียน แต่เพียงเป็นการตั้งคำถามว่า มันควรมีบทบาทแค่ไหน และได้รับงบประมาณมากน้อยเพียงไร ในฐานะกิจกรรมทางการศึกษาในโรงเรียน??


ดู 33 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page