ค้นหา
  • Dano Yuvasuta

เชิญดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ "แตรสยาม"


ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ "แตรสยาม" (คลิกที่รูป)

ซึ่งจัดพิมพ์เนื่องในการสัมมนาวิชาการเรื่อง “จากแตรเดี่ยวถึงวงซิมโฟนิคแบนด์" ในโอกาสครบ ๑๓๕ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

โดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ


ดู 253 ครั้ง

WAMSB

World Association of Marching Show Band

RSS Feed

© 2023 by EDDIE BAKER. Proudly created with Wix.com