top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนDano Yuvasuta

สหรัฐฯเตรียมผ่านร่างกฎหมายให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาวงโยธวาทิตแทนวิชาพละ


โคลัมเบีย - สหรัฐอเมริกาเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายการศึกษาระดับชาติ เรื่องการอนุญาตให้นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาวงโยธวาทิตแทนการเรียนวิชาพละศึกษาได้

วุฒิสมาชิก Vincent Sheheen ผู้เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า เขาได้ร่างและเสนอกฎหมายฉบับนี้ หลังจากได้มานั่งดูการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตของลูกชายคนเล็กของเขา ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ฝึกซ้อมการเดินแถวในสนามฟุตบอลท่ามกลางแสงแดดจ้า

"ผมสังเกตเห็นว่าลูกชายของผมซึ่งอยู่ในวงโยธวาทิต ได้ออกกำลังกายมากกว่าลูกของผมอีกคนหนึ่งที่เรียนวิชาพละเป็นเวลา 1 เทอม เสียอีก"

ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาขั้นตอนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา โดยได้รับคะแนนเสียงอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะอนุกรรมการนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวุฒิสภา

โดยสหรัฐอเมริกาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการวิจัยเรื่องประโยชน์ของกิจกรรมวงโยธวาทิตเป็นอย่างมาก และที่ผ่านมามีหลายรัฐได้ออกกฎหมายท้องถิ่นให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาวงโยธวาทิตแทนการเรียนวิชาพลศึกษาได้ ซึ่งนี่ถือเป็นก้าวต่อไปของกิจกรรมวงโยธวาทิตในฐานะเครื่องมือทางการศึกษาระดับชาติ

ที่มา - http://www.postandcourier.com/20160427/160429477/marching-band-to-be-counted-as-physical-education-under-proposed-law


ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page