ค้นหา
  • Dano Yuvasuta

โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2559


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหรดโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559 ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 60 คน ผู้สนใจส่งใบสมัครและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมาที่ pentcud43@gmail.com ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ http://www.obec.go.th/documents/69085


ดู 27 ครั้ง

WAMSB

World Association of Marching Show Band

RSS Feed

© 2023 by EDDIE BAKER. Proudly created with Wix.com