top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนDano Yuvasuta

สคช. -สวธ.-สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ร่วมยกระดับบุคลากร มาตรฐานอาชีพเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

สคช. -สวธ.-สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ร่วมมือกันยกระดับบุคลากรด้านศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรี ของไทยด้วยมาตรฐานอาชีพเป็นครั้งแรกในประเทศไทย


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพด้านดนตรี วงโยธวาทิต และมาร์ชชิ่งอาร์ท ร่วมกับนายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และนายสมเมธ ยุวะสุต นายกสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในการจัดทำมาตรฐานอาชีพด้านดนตรีฯ และนับเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะส่วนบุคคลทางด้านดนตรีในวงโยธวาทิต ทั้งผู้เล่น และผู้ตัดสินการประกวดหรือแข่งขันต่างๆ


นายสุรพล กล่าวว่าทุกวันนี้กลุ่มคนด้านศิลปวัฒนธรรมไทยมีคนเก่ง มีความรู้ ความสามารถอยู่เป็นจำนวนมาก หลายคนเป็นระดับชั้นครู เป็นศิลปินแห่งชาติ แต่อาจไม่รู้ว่าตัวเองมีความสามารถในระดับใด ไม่เคยมีใครมากำหนดมาตรฐาน หรือให้การรับรองความสามารถคนเหล่านี้มาก่อน ซึ่งมาตรฐานอาชีพจะเข้ามากำหนดกรอบระดับสมรรถนะต่างๆ ที่ชัดเจน ก็จะนำไปสู่การพัฒนาตัวเองได้ถูกทาง ไม่เสียเวลา และยังนำไปสู่การรับรองด้วยหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ หรือประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ โดยในต่างประเทศให้การยอมรับระบบคุณวุฒิวิชาชีพว่าเป็นระบบที่เทียบเท่าคุณวุฒิการศึกษามาเป็นเวลานานแล้ว ในขณะที่ประเทศไทยสังคมต้องร่วมกันสร้างการยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปในทางเดียวกันก็จะเกิดประโยชน์แก่กำลังแรงงาน และเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศ


ในวันเดียวกันนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ยังได้ร่วมในการแถลงข่าวการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2022 (WAMSB World Championship 2022) โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการแถลงข่าว ย้ำว่าการจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนไทยที่เล่นดนตรีสากล วงโยธวาทิต จะมีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลก ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม พัฒนาเยาวชน บุคลากร ในแวดวงศิลปวัฒนธรรมของไทยได้สร้างโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการแข่งขันในระดับนานาชาติ


นายอิทธิพล ยังได้พูดคุยพร้อมฝากให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผลักดันให้เกิดการรับรองบุคลากรในแวดวงศิลปวัฒนธรรมไทย ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะ วัฒธรรมท้องถิ่น และดนตรี เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ แต่ไม่เคยมีการรับรองด้วยมาตรฐานมาก่อน หาก สคช. เข้ามาให้การรับรองก็จะช่วยสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นการยกระดับศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรีของไทย ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

ดู 129 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page